Inleiding

Dit privacybeleid geeft u een overzicht van de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij Everphone GmbH (hierna “Everphone” genoemd) en het doel waarvoor dit gebeurt. Daarbij informeren wij u over het wettelijke kader en de rechten die u toekomen.

Verantwoordelijk voor de website is:

Everphone GmbH
Zimmerstraße 79-80
10117 Berlijn
Duitsland

Telefoon: +49 30 516958275
E-Mail: info@everphone.de
Website: https://www.everphone.com

Onze functionaris voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor het toezicht op en de naleving van de gegevensbescherming:

Dr. Sebastian Kraska, email@iitr.de

In het onderstaande hebben wij de belangrijkste informatie over typische gegevensverwerking afzonderlijk volgens groepen betrokkenen voor u verzameld.

1. Bezoekers van de website

1.1 Automatisch verzamelde gegevens (serverlogbestanden)

Voor de werking van onze website en de levering van onze diensten verwerken wij automatisch verzamelde informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft:

– IP-adres van uw apparaat (in geanonimiseerde vorm)
– apparaatgegevens, d.w.z. het besturingssysteem, browsertype en browserversie
– de zogenaamde referrer URL, d.w.z. het adres dat u direct daarvoor heeft bezocht
– de hoeveelheid overgedragen gegevens
– bericht over succesvolle ophaling (http-responscode)
– websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen,
– de internetprovider van de gebruiker
– de hostnaam van het toegangsapparaat en de
– tijdstip en de datum van het serververzoek.

Wij verwerken deze gegevens tijdens een informatief bezoek uitsluitend in niet-persoonlijke vorm. Dit gebeurt om het gebruik van de door u bezochte internetpagina’s mogelijk te maken en om te kunnen controleren of onze websites optimaal aan u worden getoond.

1.2 Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is de exploitatie van onze website en het waarborgen van de permanente beschikbaarheid, functionaliteit en veiligheid ervan.

1.3 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 (1) (f) GDPR, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de goede optimalisatie van onze website.

1.4 Wisperiodes

Uw gegevens worden opgeslagen totdat aan de contractuele en/of wettelijke bewaartermijnen is voldaan.

2. Gebruik van Google-tools

2.1 Gegevensverwerking door Google Analytics

Op basis van uw toestemming gebruikt Everphone functies van de webanalysedienst Google Analytics van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Google Analytics maakt ook gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Door het gebruik van de IP-anonimisering van Google op de website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van de website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen van uw browser te selecteren; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browserplugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Door de verkregen statistieken optimaliseren wij ons aanbod en maken wij het interessanter voor u als gebruiker.

De gebruiksvoorwaarden van Google kunt u inzien op http://www.google.com/analytics/terms/de.html, evenals het privacybeleid van Google vindt u op http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

2.2 Wettelijke basis

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 a) GDPR.

2.3 Termijnen voor verwijdering

Deze gebruikersgerelateerde gegevens worden automatisch verwijderd na 14 maanden.

3. Cookies

Wij gebruiken cookies en andere soortgelijke technologieën om onze website te beheren. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, vragen wij u om toestemming om bepaalde niet-essentiële cookies en andere soortgelijke technologieën op uw apparaat op te slaan. Het is geheel aan u of u hiermee instemt of niet (hoewel sommige aspecten van de website mogelijk niet zo goed werken als u dat niet doet), en u kunt te allen tijde van gedachten veranderen.

3.1 Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking met betrekking tot de vereiste cookies is het aanbieden van de diensten van Everphone.

3.2 Wettelijke basis

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot vereiste cookies is ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 (1) f) GDPR.

3.3 Categorieën van ontvangers

Uw gegevens worden doorgegeven aan externe dienstverleners of andere contractanten, onder andere voor gegevensverwerking en hosting. Daarnaast ook aan andere externe instanties, voor zover de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of een doorgifte is toegestaan omwille van overwegend belang.

3.4 Termijnen voor verwijdering

Uw gegevens worden bewaard totdat aan de contractuele en/of wettelijke bewaartermijnen is voldaan.

4. Vragen via het contactformulier

4.1 Soort gegevens

Als u via ons contactformulier contact met ons wilt opnemen, hebben wij een e-mailadres, uw voor- en achternaam en uw organisatie nodig, evenals het onderwerp waarover u met ons wilt praten.

4.2 Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is het beantwoorden van het verzoek of contact.

4.3 Wettelijke basis

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw verzoek Art. 6 para. 1 f) GDPR en Art. 6 para. 1 b) GDPR, de uitvoering van het contract tussen Everphone en uw werkgever.

4.4 Categorieën van ontvangers

Uw gegevens worden gedeeld met externe dienstverleners of andere contractanten, onder andere voor gegevensverwerking en hosting. Daarnaast ook aan andere externe partijen, voor zover de betrokkene zijn/haar toestemming heeft gegeven of een doorgifte is toegestaan vanwege overwegend belang.

4.5 Termijnen voor verwijdering

Uw gegevens worden bewaard totdat aan de contractuele en/of wettelijke bewaartermijnen is voldaan.

5. Abonnement op de nieuwsbrief

5.1 Soort gegevens

Als u nieuwsbrieven wilt bestellen, hebben wij uw naam en voornaam en een e-mailadres nodig.

5.2 Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is het versturen van de nieuwsbrief.

5.3 Rechtsgrondslag

Door het activeren van de bevestigingslink (opt-in) geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 (1) a) GDPR (toestemming voor verwerking door de betrokkene).

5.4 Categorieën van ontvangers

Uw gegevens worden gedeeld met externe dienstverleners of andere contractanten, onder andere voor gegevensverwerking en hosting. Daarnaast ook aan andere externe partijen, voor zover de betrokkene zijn/haar toestemming heeft gegeven of een overdracht toelaatbaar is wegens overwegend belang.

5.5 Termijnen voor verwijdering

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daartoe in de nieuwsbrief opgenomen link. Na afmelding worden uw persoonlijke gegevens onmiddellijk gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan.

6. Whitepaper downloaden

6.1 Type gegevens

Als u whitepapers wilt downloaden, hebben wij uw achternaam en voornaam, telefoonnummer, uw organisatie en een e-mailadres nodig.

6.2 Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is het verzenden van de gevraagde whitepaper en om contact met u op te nemen.

6.3 Rechtsgrondslag

Door het activeren van de bevestigingslink (opt-in) geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 (1) a) GDPR (toestemming voor verwerking door de betrokkene).

6.4 Categorieën van ontvangers

Uw gegevens worden gedeeld met externe dienstverleners of andere contractanten, onder andere voor gegevensverwerking en hosting. Daarnaast ook aan andere externe partijen, voor zover de betrokkene zijn/haar toestemming heeft gegeven of een overdracht toelaatbaar is omwille van overwegend belang.

6.5 Termijnen voor verwijdering

Uw gegevens worden bewaard totdat aan de contractuele en/of wettelijke bewaartermijnen is voldaan.

7. Sollicitaties

7.1 Soort gegevens

Wanneer u bij ons solliciteert, hebben wij uw naam, contactgegevens en sollicitatiemateriaal nodig.

7.2 Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is de selectie van sollicitanten.

7.3 Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 b) GDPR (uitvoering van het contract en uitvoering van precontractuele maatregelen) en Art. 6 para. 1 a) GDPR (toestemming van de betrokkene).

7.4 Categorieën van ontvangers

Uw gegevens worden gedeeld met externe dienstverleners of andere contractanten, onder andere voor gegevensverwerking en hosting. Daarnaast ook aan andere externe partijen, voor zover de betrokkene zijn/haar toestemming heeft gegeven of een overdracht toelaatbaar is wegens overwegend belang.

7.5 Wisperiodes

Als de sollicitant niet wordt aangenomen, worden de gegevens zes maanden na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd. Als de werknemer wordt aangenomen, is de verwijderingsperiode gebaseerd op de wettelijke bewaarvoorschriften voor werknemers.

8. Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

In principe worden uw persoonsgegevens in Duitsland en in andere Europese landen verwerkt. Indien uw persoonsgegevens bij wijze van uitzondering in landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (zogenaamde derde landen) worden verwerkt, gebeurt dit alleen voor zover bepaalde beschermingsmaatregelen garanderen dat hiervoor een passend niveau van gegevensbescherming bestaat. Doorgaans nemen wij hiervoor de volgende beschermingsmaatregelen:

– Adequacy Decision van de EU-Commissie: ontvangers in Andorra, Argentinië, Canada, Faeröer, Guernsey, Israël, Isle of Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Uruguay, VK (Voor meer informatie, zie.
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimensiondata-protection/adequacy-decisions_en)
– Standaardcontractbepalingen: Andere ontvangers (Nadere informatie op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimensiondata-protection/standard-contractual-clauses-scc_en)
– Vrijstellingen volgens art. 49 GDPR: Andere ontvangers
Verdere informatie over doorgifte in derde landen of kopieën van deze maatregelen zijn verkrijgbaar bij de vermelde contactadressen.

9.Doorgifte van persoonsgegevens binnen de groep van bedrijven

Wij maken deel uit van de Everphone-groep en werken samen met andere groepsmaatschappijen op basis van werkverdeling. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan andere groepsmaatschappijen als daar een wettelijke basis voor is en als dit noodzakelijk is voor een van de hierboven genoemde doeleinden. De Everphone groep heeft een groepsbrede overeenkomst gesloten over de omgang met persoonsgegevens.

10. Rechten van de betrokkene

U kunt ons te allen tijde per e-mail bereiken op dataprivacy@everphone.de met betrekking tot de rechten die u toekomen en andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens met betrekking tot Everphone als verantwoordelijke voor de gegevensbescherming. Voor vragen over uw gegevens als werknemer kunt u contact opnemen met uw werkgever als functionaris voor gegevensbescherming.

10.1 Recht op herroeping

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen met werking voor de toekomst in te trekken.

10.2 Recht op informatie

U hebt te allen tijde recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking.

10.3 Recht op correctie

U heeft te allen tijde het recht om uw opgeslagen gegevens te corrigeren.

10.4 Recht op verwijdering / blokkering

U hebt te allen tijde het recht om uw opgeslagen gegevens te laten wissen of blokkeren voor verdere verwerking als wij verplicht zijn om uw gegevens te bewaren (bijv. facturen) vanwege wettelijke bewaarplichten, zie ook beperking van gegevensverwerking.

10.5 Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de gegevensverwerking te beperken
– als u de juistheid van uw gegevens betwist en deze niet zelf kunt corrigeren;
– als de verwerking onrechtmatig zou zijn, maar u zelf niet wilt dat de gegevens worden gewist;
– als wij als verantwoordelijke voor de verwerking uw gegevens in beginsel niet meer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
– indien u bezwaar hebt gemaakt tegen gegevensverwerking en nog niet is vastgesteld of legitieme redenen van onze kant voor verdere gegevensverwerking zwaarder wegen dan uw redenen van bezwaar.

10.6 Recht op bezwaar tegen verwerking.

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping heeft gevolgen voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons kenbaar heeft gemaakt.

10.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens die u ons persoonlijk heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat ter beschikking stellen en/of overdragen aan een andere verantwoordelijke, dit laatste voor zover dit technisch mogelijk is.

10.8 Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Laatst bijgewerkt: Oktober 2022