Everphone GmbH

Legal disclosure (EU)

Informatie volgens § 5 TMG:

Everphone GmbH
Zimmerstraße 79-80
10117 Berlijn | Duitsland

CEO: Jan Dzulko
Algemeen directeur: Dr. Veronika von Heise-Rotenburg

Contact

Telefoon: +49 30 516958275
E-mail: info@everphone.de
Internetadres: www.everphone.com

Inschrijving in het register

Inschrijving in: Handelsregister
Registernummer: HRB 180723 B
Register Rechtbank: Amtsgericht Charlottenburg

BTW-nummer

Btw-identificatienummer overeenkomstig § 27 a van de Duitse btw-wet: DE 306454216

Disclaimer

Verantwoordelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina’s is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter niet instaan. Volgens de wettelijke bepalingen zijn wij bovendien verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze webpagina’s. In dit verband wijzen wij erop dat wij niet verplicht zijn de doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Onze verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemeen geldende wetten blijven hierdoor onaangetast volgens §§ 8 tot 10 van de Telemediawet (TMG).

Verantwoordelijkheid voor links

Voor de inhoud van externe links (naar webpagina’s van derden) zijn uitsluitend de exploitanten van de gelinkte pagina’s verantwoordelijk. Op het moment van linken waren ons geen overtredingen bekend. Mocht ons een wetsovertreding bekend worden, dan zullen wij de betreffende link onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

Onze webpagina’s en hun inhoud vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor zover niet uitdrukkelijk wettelijk toegestaan, is voor elke vorm van gebruik, reproductie of verwerking van auteursrechtelijk beschermde werken op onze websites de voorafgaande toestemming van de betreffende rechthebbende vereist. Individuele reproducties van een werk zijn alleen toegestaan voor privégebruik. De materialen van deze pagina’s zijn auteursrechtelijk beschermd en elk ongeoorloofd gebruik kan een schending van het auteursrecht betekenen.