Duurzame smartphones in een bedrijf – een lovenswaardig streven

Het is inmiddels duidelijk dat iedereen er baat bij heeft als we allemaal ons best doen om de afvalberg te verkleinen. Everphone draagt hieraan bij door bijvoorbeeld gebruikte mobieltjes op te knappen zodat de duurzame smartphones kunnen worden hergebruikt.

Device-Lifecycle-Management_Recycling
Device-Lifecycle-Management_Recycling
Table fo contents

Het is inmiddels duidelijk dat iedereen er baat bij heeft als we allemaal ons best doen om de afvalberg te verkleinen. Everphone draagt hieraan bij door bijvoorbeeld gebruikte mobieltjes op te knappen zodat de duurzame smartphones kunnen worden hergebruikt.

Een duurzame mobiele telefoon in je bedrijf

Het is een vraagstuk waar velen al het hoofd over hebben gebogen: de duurzaamheid van de ge- en verbruikte producten. We horen over de afvalbergen die op diverse plaatsen op de wereld steeds hoger worden. Er wordt ook veel gesproken over de hoge CO2-emissie van de in omloop zijnde smartphones.

Everphone wil hieraan het hoofd bieden door bijvoorbeeld de levensduur van een mobiele telefoon te verlengen. We werken hiervoor samen met bedrijven zoals Fairphone dat duurzaamheid van een smartphone hoog in het vaandel heeft staan.

In organisaties zijn mobieltjes niet meer weg te denken en zie je steeds vaker dat een medewerker één telefoon heeft. Of het nu gaat om een privémobieltje dat zakelijk wordt gebruikt of andersom: het is tegenwoordig de normaalste zaak. Dit is in het licht van de duurzaamheid van een dobiele telefoon een goede ontwikkeling. Er hoeven immers minder mobieltjes in omloop te zijn. Praten we over gegevensbescherming en privacy, dan is dat weer een heel ander onderwerp van aandacht.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt namelijk dat de privacy van een medewerker die een mobiele telefoon zakelijk gebruikt dient te worden gewaarborgd.

Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van dual-sim smartphones. Op de ene sim kunnen de bedrijfsgegevens worden opgeslagen, op de andere de privégegevens. De informatie van de twee sims kan niet simpelweg onderling worden uitgewisseld. Mocht het mobieltje worden gestolen of zoekraken, dan kan kan de zakelijke data op afstand worden verwijderd. Hierdoor blijft het risico op datalekken beperkt.

Mobile Device Management (MDM) en de bijbehorende software zijn bij dit alles onmisbaar. en Everphone kan hierbij van dienst zijn.

Hoe maak je een smartphone duurzaam?

Iedereen kan haar, zijn of diens steentje bijdragen bij de ecologische vraagstukken die steeds meer de boventoon voeren. Zo ook ten aanzien van de smartphone duurzaamheid.

Onderstaand zetten we op een rijtje wat er zoal kan worden gedaan om de levenscyclus van een smartphone te verlengen. Ook besteden we aandacht aan hoe duurzaamheid in zijn algemeenheid kan worden gestimuleerd. Zo kun je:

 • de CO2-emissie omlaag brengen tijdens de productie en het transport van de smartphone;
 • ervoor zorgen dat er minder mobieltjes nodig zijn;
 • ervoor zorgen dat het makkelijk wordt om mobieltje te repareren;
 • bewerkstelligen dat besturingssystemen langer worden ondersteund;
 • hergebruik van metalen en andere materialen promoten;
 • het aantal gerecyclede mobieltjes die in circulatie zijn verhogen;
 • gebruik maken van modulaire productconcepten;
 • de gebruiker nog meer bewust maken van het belang van de duurzaamheid van een smartphone;
 • voor een betere allocatie van de winst in de gehele productieketen zorgen;
 • de oorsprong van de componenten controleren om de financiering van ongewenste situaties te voorkomen.

Device-Lifecycle-Management_Recycling

Ontwikkelingen ten aanzien van duurzame smartphones

In de afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat er een kentering heeft plaatsgevonden in de wijze waarop er wordt gekeken naar smartphones. Enerzijds geven consumenten steeds meer te kennen dat men duurzame mobiele telefoons wil vanwege de effecten op het milieu. Anderzijds wordt er door de stakeholders naar dit geluid geluisterd en wordt hierop ingespeeld. Hieronder een aantal voorbeelden van de ontwikkelingen ten aanzien van duurzame smartphones.

Producenten duurzame smartphones

Elke grote smartphone producent heeft signalen uit de markt ontvangen om duurzame mobieltjes op de markt te brengen. En zoals ieder commercieel bedrijf wordt hierop ingespeeld. De wijze waarop dit gebeurt kan variëren van minder verpakkingsmateriaal, tot het inzetten van recycling robots.

Reparatie- en vervangingsmogelijkheden

Steeds meer is het design van een mobieltje van groot belang. Niemand wil meer gezien worden met een groot toestel, dat niet makkelijk in je binnenzak past of te zwaar is. Dit heeft tot gevolg gehad dat smartphone producenten veel componenten vastplakken met lijm, zodat het model slank en licht kan blijven. Dit heeft vervolgens als nadelig effect dat het repareren van een moderne smartphone wordt bemoeilijkt.

Inmiddels zijn er producenten van smartphones die hierop hebben ingehaakt. Fairphone is zo’n bedrijf dat duurzame smartphones op de markt brengt die modulair zijn opgebouwd. Is een onderdeel defect of verouderd, dan kan dat gemakkelijk worden verwisseld.

Circulaire economie

Wanneer we het hebben over circulaire-economie dan staan er een aantal speerpunten centraal, te weten:

 • een economisch systeem van gesloten kringlopen;
 • waardebehoud van grondstoffen, onderdelen en producten;
 • gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
 • systeemdenken staat centraal (lange en korte termijn denken dienen op elkaar worden afgestemd).

Iedere gebruiker van een smartphone stelt andere eisen aan een mobiele telefoon. Zo kan een Samsung 8 voor de ene persoon perfect zijn, terwijl iemand anders per se een Samsung 22 wil. Het streven is om bestaande mobieltjes op te knappen en weer op de markt te brengen. De levensduur van de mobiele telefoon wordt hiermee ingrijpend verlengd. Want hoe langer een telefoon meegaat, des te beter het is voor het milieu. Er circuleren immers minder mobieltjes, waardoor de CO2-emissies omlaag kunnen worden gebracht.

Huren of leasen in plaats van kopen

Net zoals dit tegenwoordig vaak al het geval bij auto’s is, behoort huur of lease van een mobiele telefoon ook tot de mogelijkheden. De huurder of gebruiker wordt dan niet de eigenaar van het apparaat. Zodra het toestel niet meer nodig is, wordt het teruggegeven aan de verhuurder. Het apparaat wordt vervolgens opgeknapt en opnieuw op de markt gebracht. Dit is één van de diensten die Everphone je als bedrijf kan bieden.

Circulaire economie en duurzame smartphones

De circulaire-economie van duurzame smartphones is een gerichte strategie om de impact van smartphones op het milieu te minimaliseren. Tegelijkertijd is het de bedoeling om smartphones betaalbaarder te maken voor gebruikers. Wanneer een organisatie smartphones dient aan te schaffen voor de werknemers, kan dit een langdurig, complex en duur proces zijn.

Het opknappen van smartphones in een circulaire economie biedt de volgende voordelen:

 • Het verlengt de totale levensduur van de smartphone.
 • Het verlaagt de aanschafkosten.
 • Het beschermt tegelijkertijd het milieu met één mobiele telefoon.

Everphone kan hier een grote rol in spelen. Everphone’s dienstverlening ‘Phone-as-a-Service’ kan een organisatie voorzien van alle benodigde smartphones met een passende huurovereenkomst. De medewerkers kunnen hierdoor beschikken over geschikte smartphones die nodig zijn om hun taken correct uit te voeren.

Zodra de huurovereenkomst is beëindigd, wordt het toestel teruggegeven aan Everphone. Het apparaat wordt vervolgens opgeknapt, opnieuw op de markt gebracht of op de juiste manier gerecycled.

Deze circulaire-economie stelt bedrijven in staat om over duurzame smartphones te beschikken, waarbij Everphone als enige tussenpersoon optreedt. Hierdoor kun je als bedrijf tijd, middelen en geld besparen. Daar bovenop wordt met het recyclen van mobieltjes het energieverbruik verlaagd en vermindert het drastisch het elektronische afval (‘e-waste’).

Voordelen van circulaire-economie voor smartphones met Everphone

Hier zijn enkele voordelen die de circulaire economie biedt:

 • Het gebruiken van duurzame smartphones wordt gestimuleerd.
 • De levensduur van een smartphone wordt verlengd.
 • Het verkleint de ecologische impact van elke smartphone.
 • Er circuleren minder smartphones.
 • Als bedrijf hoef je geen honderden of duizenden smartphones aan te schaffen.
 • Bij breuk zorgt Everphone voor een ander apparaat.

Conclusie

Iedereen is zich ervan bewust dat er gewerkt moet worden aan de verlaging van de CO2-emissie. Eén van de stappen die hierin genomen kan worden, is het in zee gaan met een organisatie die zich hiervoor hard maakt.

Everphone kan de helpende hand bieden als het gaat om duurzaamheid van mobiele telefoons. Door smartphones een tweede leven te gunnen, door reparatie of door een opknapbeurt, wordt het aantal in circulerende mobieltjes aanzienlijk verkleind. Hierdoor wordt de ecologische impact van duurzame smartphones sterk verminderd. Bovendien zorgt Everphone ervoor dat de mobiele privacy van de medewerkers gegarandeerd blijft en de bedrijfsgegevens goed beveiligd zijn.

Mocht je als organisatie mobiele telefoons willen aanschaffen, dan kan ook hierbij Everphone je van dienst zijn middels een eenvoudig inkoopproces. Tevens wordt de levensduur van de smartphone gemonitord, zodat die niet in een vergeten hoekje terecht komt.

Bekijk ons uitgebreide rapport over de duurzaamheid van mobiele apparaten.

Everphone

Related articles

11589
mobiele telefoon huren

Een mobiele telefoon huren voor je bedrijf: loont dat?

10756
oude smartphones recyclen

Waarom zouden we oude smartphones recycleren?

10979
mobiele-telefoons-recycling-kopen

Kopen we een nieuwe telefoon of een gerecyclede telefoon?

11477
12332
mobiele telefoon huurkoop

Zijn mobiele telefoons met huurkoop een goede keuze?

10714
zakelijke mobiele telefoon huren

Is een zakelijke mobiele telefoon huren beter dan kopen?

Blijf geïnformeerd

Met onze nieuwsbrief ontvang je de nieuwste informatie over mobiel werken en mobiele apparaten in je inbox. Schrijf je hier in en we houden je op de hoogte. Je kunt ons ook volgen op onze sociale kanalen voor meer inzichten en updates van Everphone.

Blog categories

Employer branding

Mobiel werken

Duurzaamheid

Zakelijke mobiele tarieven

Technologie

Gegevensbeveiliging

Whitepaper

Haal deskundige kennis uit onze whitepapers

Lees meer over mobiele apparaten vanuit verschillende perspectieven. Leer wat apparaatbeheer betekent voor IT, Procurement of People & Culture.

Whitepaper: “Bring Your Own Device” en gege­vens­be­veili­ging

Rapport: duurzaam­heids­verslag over mobiele apparaten

Whitepaper: bedrijfs­telefoons als werk­nemers­voor­deel